FundacjaWspierania
InicjatywEkologicznych

ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
tel./fax: 012 631 57 31

http://www.fwie.eco.pl;biuro@fwie.eco.pl

WZMOCNIENIE DZIAŁALNOŚCI INTERWENCYJNEJ
W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej
z programu Środki przejściowe PL2004/016-829.01.02.02

IhomeI Iinformacje o projekcieI Iważne adresyI IaktualnościI Io nasI IkontaktI

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

WARSZTATY:

PORADNICTWO PRAWNE:"Jak skutecznie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji zagrażających środowisku" 11-13 czerwca 2007 r.
punktor prawo do informacji
punktor

dyżury prawnika

punktor zaproszenie
punktor program
 
punktor materiały warsztatowe


MONITORING ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI
O ŚRODOWISKU
 (zobacz)

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

-baza adresów www, pod którymi gminy publikują dokumenty zawierające informacje o środowisku (zobacz)

-oprogramowanie "MONITORING" narzędzie ułatwiające monitoring dostępu do informacji (zobacz)

PUBLIKACJE:  
punktor

raport z monitoringu

punktor poradnik "Jak skutecznie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych?"
 
   
IhomeI Iinformacje o projekcieI Iważne adresyI IaktualnościI Io nasI IkontaktI


Licznik odwiedzin
Licznik (http://cenebit.biz/liczniki)